Allmänna villkor

Välkommen till “betting-utan-svensk-licens.nu”. Genom att använda vår webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande allmänna villkor. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Användaråtagande

a. Du bekräftar att du är minst 18 år gammal och har laglig rätt att delta i spel och spelaktiviteter enligt gällande lagar och regler i ditt land.
b. Du ansvarar för att skydda säkerheten och konfidentialiteten av ditt användarnamn och lösenord som du använder för att få tillgång till vår webbplats. Du är ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto.
c. Du samtycker till att inte använda vår webbplats på ett sätt som bryter mot tillämpliga lagar, regler eller tredjepartsrättigheter.

Intellektuell egendom

a. Vår webbplats och allt innehåll som publiceras på den ägs av oss eller våra licensgivare och är skyddade av tillämpliga immateriella rättigheter och lagar om upphovsrätt.
b. Du får inte använda, kopiera, modifiera eller distribuera något av innehållet på vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

a. Vi strävar efter att tillhandahålla noggrann och uppdaterad information på vår webbplats. Men vi kan inte garantera att all information är korrekt, fullständig eller aktuell.
b. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som kan uppstå som ett resultat av din användning av vår webbplats eller beroende av informationen som tillhandahålls på den.
c. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella tekniska problem, avbrott, fel eller förseningar som kan uppstå på vår webbplats eller i samband med den.

Externa länkar

a. Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som inte kontrolleras eller drivs av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller eventuella förluster eller skador som kan uppstå vid användning av dem.

Ändringar av villkoren

a. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att vara medveten om eventuella ändringar.

Genom att fortsätta använda vår webbplats efter eventuella ändringar i dessa allmänna villkor bekräftar du ditt samtycke till de uppdaterade villkoren.

Kontakta oss

a. Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående dessa allmänna villkor eller vår webbplats, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna på vår “Kontakta oss”-sida.

Tillämplig lag

a. Dessa allmänna villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller användningen av vår webbplats ska endast hänskjutas till behöriga domstolar i Sverige.

Tack för att du läste igenom våra allmänna villkor. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Vi uppmanar dig att regelbundet granska dessa villkor för eventuella uppdateringar eller ändringar.